(1)
Sosnowska, A.; Łobejko, S. Modele zarządzania Parkiem Naukowo-Technologicznym. KNoP 2017, 45, 43-54.