(1)
Jagodzińska-Komar, E. Integracja rynków kapitałowych W Unii Europejskiej Z Perspektywy Polski. KNoP 2017, 44, 85-93.