(1)
Kasiewicz, S. Rola Ryzyka Regulacyjnego W Koncepcji Samoregulacji Sektora Bankowego. KNoP 2017, 42, 39-46.