(1)
Rogowski, W.; Gemra, K. Nasilenie Zjawiska Delistingu spółek Na Giełdzie Papierów Wartościowych W Warszawie. KNoP 2019, 53, 51-59.