(1)
Herman, A. Współzależność Aksjologii wartości Ekonomicznej Z Metodami Jej Pomiaru. KNoP 2014, 33, 2-2.