(1)
Banasik, P. Kadra zarządzająca a Zaufanie Do Wymiaru sprawiedliwości. KNoP 2014, 33, 26-35.