(1)
Gołębiowska, E. Instytucjonalne Ramy społecznej odpowiedzialności Organizacji W UE. KNoP 2014, 33, 18-25.