(1)
Zimon, D.; Gawron-Zimon, Łucja .; Szczygieł, K. Wpływ jakości produktów Na Zachowania konsumentów. KNoP 2014, 33.