(1)
Gerejczyk, K. Przedsiębiorczość Kobiet – Aspekt Regionalny. KNoP 2014, 33, 71-81.