(1)
Bukowska-Piestrzyńska, A. . Przedsiębiorczość Rodzinna W Stomatologii. KNoP 2014, 33.