(1)
Malinowski, G. Nierówności Dochodowe a Wzrost Gospodarczy W kontekście Jednolitej Teorii Wzrostu Gospodarczego. KNoP 2014, 32, 38-46.