(1)
Mielcarek, P. Efektywność przedsiębiorstwa W Sieci Biznesowej. KNoP 2014, 32, 49-58.