(1)
Sidor-Rządkowska, M. . Wdrażanie Programu Mentoringu W przedsiębiorstwie – korzyści I zagrożenia. KNoP 2016, 40, 62-71.