(1)
Grycuk, A. . Bariery W Stosowaniu Koncepcji Lean Management. KNoP 2016, 40, 72-79.