(1)
Herman, A. Praktyka I Czas CzynińÖ Mistrza. KNoP 2015, 34, 43-55.