(1)
Herman, A. Wykorzystanie zarządzania Przez wartości W „dobrym rządzeniu”. KNoP 2014, 31, 2-2.