(1)
Ciesielska, D.; Radło, M.-J. Determinanty wejścia W pułapkę średniego Dochodu: Perspektywa Polski. KNoP 2014, 31, 5-13.