(1)
Zaleski, J. Zarządzanie własnością Intelektualną W Trakcie Jej wdrażania Oraz Po wdrożeniu. KNoP 2014, 31, 14-32.