(1)
Jabłoński, A. Myślenie Systemowe I Sieciowe W Konstruowaniu Modeli Biznesu. KNoP 2014, 31, 43-49.