(1)
Kulpa , W. .; Zaręba, . L. . Modele AMA Wyliczania Wymogu kapitałowego Z tytułu Ryzyka Operacyjnego W Banku. KNoP 2014, 31, 50-61.