(1)
Tarasewicz , R. . Pomiar społecznej odpowiedzialności Biznesu W zarządzaniu łańcuchem Dostaw. KNoP 2014, 31, 78-84.