(1)
Walczak, W. . Standardy Nadzoru Korporacyjnego W spółkach Komunalnych. KNoP 2014, 31, 85-96.