(1)
Kałowski, A. Nowe Paradygmaty Planowania Strategicznego W przedsiębiorstwach. KNoP 2015, 34, 57-63.