(1)
Kasiewicz, S. Wizja Banku przyszłości. KNoP 2014, 31, 98-100.