(1)
Cwynar, A. Z doświadczeń Szacowania wartości przedsiębiorstwa. KNoP 2014, 31, 100-102.