(1)
Wojtysiak-Kotlarski, M. Dylematy Teoretycznego Opisu przedsińôbiorstwa. KNoP 2015, 34, 98-101.