(1)
Rutkowski , K. . Zakupy W Biznesie – Potrzeba Strategicznej Reorientacji. KNoP 2013, 29, 35-45.