(1)
Zolotnytska, Y. Rola Rodzinnych Gospodarstw Rolnych W Rozwoju Rolnictwa I obszarów Wiejskich W Polsce: Stan I Perspektywy. KNoP 2021, 58, 43-58.