(1)
Sopońáko, A. Dynamiczna Koncepcja Przewag Komparatywnych. KNoP 2021, 59, 4-17.