(1)
Pietrzak, M. Rada Nadzorcza Jako Instrument wewnętrznego ładu Korporacyjnego W spółce Z Ograniczoną odpowiedzialnością. KNoP 2021, 59, 59-72.