(1)
Gemra, K. . Świadomość Funkcjonowania Green Bonds Na Polskim Rynku Obligacji Korporacyjnych. KNoP 2021, 61, 30-38.