(1)
Rogalska, I. .; Marks-Bielska, R. .; Babuchowska, K. . Wpływ Instytucji Otoczenia Biznesu Na Inicjowanie I Prowadzenie działalności Gospodarczej. KNoP 2021, 61, 39-48.