(1)
Cenkier, A. Finansowanie kapitałem Obcym – Konfrontacja Praktyki Gospodarczej Z Elementami Teorii. KNoP 2021, 62, 4-14.