(1)
Dec, P. Upadłości przedsiębiorstw W kontekście zrównoważonego Rozwoju. KNoP 2021, 62, 15-24.