(1)
Grygiel-Tomaszewska, A.; Turek, J. Rola ESG We Wczesnym Ostrzeganiu Przed niewypłacalnością I Bankructwem. KNoP 2021, 62, 25-39.