(1)
Godlewska, M. Dostępność Do dóbr Jako Substytut własności W świetle Badania zamówień Publicznych Udzielanych Przez JST W Polsce. KNoP 2022, 63, 5-16.