(1)
Monkiewicz, J. .; Monkiewicz, M. . Elementy Nowego podejścia Do Ochrony Konsumenta Na Jednolitym Rynku Ubezpieczeniowym UE. KNoP 2022, 63, 17-31.