(1)
Ślażyńska-Kluczek, D. Zielone Obligacje Jako Metoda Finansowania projektów Inwestycyjnych. KNoP 2022, 63, 33-44.