(1)
Zolotnytska, Y. .; Kowalczyk, S. Ukraina Na światowym Rynku Rolnym. KNoP 2022, 65, 5-25.