(1)
MarszaƂek, A. Innowacje W Sektorze Biotechnologii Jako Katalizator Procesu Transferu Wiedzy I Technologii. KNoP 2022, 65, 48-61.