(1)
Dowmont, B. . Perspektywa Zmian W Modelu Biznesowym Prosumenckiej Instalacji Fotowoltaicznej – ujęcie Koncepcyjne. KNoP 2022, 65, 83-95.