(1)
Grzegorzewska-Mischka, E. .; Zaborowski, M. . Wybrane rozwiązania Prawne Z Ustawy Z 2019 Roku – Prawo zamówień Publicznych W Ocenie Polskich przedsiębiorstw. KNoP 2022, 66, 65-81.