(1)
Sobik, B. . Ryzyko Klimatyczne Jako Kluczowy Rodzaj Ryzyka W Sektorze Energetycznym. KNoP 2022, 66, 141-154.