(1)
Kowalczyk, S. Niemoc Braci* Ekonomistów Czy Natura Praw. KNoP 2023, 67, 5-22.