(1)
Michalak, J.; Wysocki, J. Ekoinnowacje W branży Produkcji materiałów Budowlanych W Polsce. KNoP 2023, 67, 23-38.