(1)
Ślażyńska-Kluczek, D.; Brzezek, M. Czynniki ESG Jako Elementy zrównoważonego Rozwoju wpływające Na Postrzeganie przedsiębiorstw Przez konsumentów. KNoP 2023, 70, 73-90.