(1)
Bentkowska, K. Prognozy Dynamiki Inwestycji przedsińôbiorstw a Ekonomia Behawioralna. KNoP 2019, 52, 37-45.