Woźniak, J. (2019). Efektywność w projektach z sektorów kreatywnych. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 52(3), 65–77. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.4791