Szymański, W. (2018). Polska wobec wyzwań rozwojowych. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 47(2), 9–20. https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.4725