Barczak, P. (2018). Mała firma niszowa – próba zdefiniowania. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 47(2), 21–27. https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.4726